منو

مرحله برای محاسبه میزان کاشی و سرامیک مورد نیاز شما:

  1. عرض یک طرف اتاق را اندازه بگیرید. اگر پروژه دیواری است ، ارتفاع  دیوار را از بالا به پایین اندازه بگیرید. توجه کنید که اندازه گیری در یک راستا باشد.

  2. طول طرف دیگر اتاق را اندازه بگیرید. اگر پروژه دیواری است ، طول دیوار را از چپ به راست اندازه بگیرید. توجه کنید که اندازه گیری در یک راستا باشد.

  3. دو اندازه را ضرب کنید.ضرب طول در عرض ، متر مربع مساحت مورد نظر را برای شما فراهم می کند.

  4. اضافه کار مورد نیاز خود را محاسبه کنید و به متراژ کل اضافه کنید. شما هرگز نباید فقط مقدار کاشی مورد نیاز خود را بخرید زیرا برای برش ، دور ریز ، شکست و اشتباه نیز کمی بیشتر کاشی نیاز دارید. معمولا ۱۰% برای اضافه کار در نظر می گیرند. مساحت متر مربع اتاق را در ۱۰٪ ضرب کنید ، سپس این مقدار را به متر مربع کل اتاق یا دیوار اضافه کنید. دلیل دیگر خرید اضافی این است که اگر مجبور باشید برای انجام تعمیرات ، یک یا دو کاشی شکسته را تعویض کنید ، در حالی که با گذر زمان تولید طرح یا رنگ آن کاشی متوقف شد ، شما مقداری کاشی اضافه  که از قبل تهیه و در انبار نگهداری کرده اید نیاز پیدا خواهید کرد.

  5. متر مربع را به مقدار کارتن کاشی مورد نیاز خود تبدیل کنید. کاشی به طور معمول در جعبه است و شما باید کل جعبه را بخرید. کل متر مربع اتاق یا دیوار را بر متر مربع کاشی در هر کارتن تقسیم کنید و نتیجه تعداد کارتن کاشی مورد نیاز کار شما را نشان می دهد و همیشه عدد به دست آمده را رو به بالا گرد کنید تا تعداد صحیح کارتن کاشی را خریداری کنید.(متراژ در هر کارتن در توضیحات محصول نوشته شده است)

  6. برای خرید از فروشگاه کاشی چی ، چون قیمت محصولات به متر مربع درج شده است تعداد کل کارتن مورد نیاز از هر طرح را در متراژ در هر کارتن دوباره ضرب کنید تا متر مربع کار محاسبه شود و آن را در ستون تعداد به متر مربع برای هر محصول وارد کنید و خرید خود را انجام دهید.

نکته های کمکی

۱) اگر فضای اتاق یا دیوار کمی پیچیده تر بود آن را به مربع و مستطیل های کوچکتری تقسیم کنید و اندازه ی هر کدام را محاسبه و با هم جمع کنید.

۲) برای فضا های گرد ، قطر دایره را طوری اندازه گیری کنید که حتما از مرکز دایره بگذرد. عدد به دست آمده را بر ۲ تقسیم کنید تا شعاع دایره به دست آید. مساحت دایره برابر است با شعاع دایره را در خودش ضرب و سپس ضرب در ۳,۱۴ کنید و نتیجه مساحت دایره میشود. برای محاسبه ی نیم دایره ، مساحت دایره را به ۲ تقسیم کنید.

۳) یک روش دیگر برای محاسبه ی کاشی دیوار ، متر کردن طول دیوارهایی که می خواهیم کاشی کاری روی آنها انجام شود (محیط سرویس) و سپس عدد متر طول بدست آمده را در ارتفاعی که می خواهیم کاشی شود ضرب میکنیم. کاربرد این روش برای تقسیم کردن دیوار به ۲ یا ۳ طرح مختلف کاشی که با هم هماهنگ هستند و میخواهید ترکیبی از کاشی ها را کار کنید مناسب میباشد. دقت کنید که متر طول باید در اندازه ی کاشی (نسبت طول یا عرض کاشی) که انتخاب می کنید ضرب شود تا کاشی کامل کار شود و بریده نشود.