5 مرحله برای محاسبه میزان کاشی و سرامیک مورد نیاز شما:

1- عرض یک طرف اتاق را اندازه بگیرید. اگر پروژه دیواری است ، ارتفاع دیوار را از بالا به پایین اندازه بگیرید. توجه کنید که اندازه گیری در یک راستا باشد.

2- طول طرف دیگر اتاق را اندازه بگیرید. اگر پروژه دیواری است ، طول دیوار را از چپ به راست اندازه بگیرید. توجه کنید که اندازه گیری در یک راستا باشد.

3- دو اندازه را ضرب کنید. ضرب طول در عرض ، متر مربع مساحت مورد نظر را برای شما فراهم می کند. اگر پروژه دیواری است ، طول یا عرض اندازه گیری شده را در ارتفاع ضرب می کنیم.

4- اضافه کار مورد نیاز خود را محاسبه کنید و به متراژ کل اضافه کنید. شما هرگز نباید فقط مقدار کاشی مورد نیاز خود را بخرید زیرا برای برش ، دور ریز ، شکست و اشتباه نیز کمی بیشتر کاشی نیاز دارید. معمولا 10% برای اضافه کار در نظر می گیرند. مساحت متر مربع اتاق یا دیوار را در 10٪ ضرب کنید ، سپس این مقدار را به متر مربع کل اتاق یا دیوار اضافه کنید.

– دلیل دیگر خرید اضافی این است که اگر مجبور باشید برای انجام تعمیرات ، یک یا دو کاشی شکسته را تعویض کنید ، در حالی که با گذر زمان تولید طرح یا رنگ آن کاشی متوقف شد ، شما مقداری کاشی اضافه که از قبل تهیه و در انبار نگهداری کرده اید نیاز پیدا خواهید کرد.

5- برای خرید کاشی و سرامیک از فروشگاه کاشی چی ، مساحت نهایی مورد نیاز خود را در کادر مربوطه وارد کنید و نزدیک ترین عدد به آن را انتخاب کنید و روی دکمه افزودن به سبد خرید بزنید و سفارش خود را ثبت کنید. (نزدیک ترین عدد بر اساس متر مربع داخل کارتن محاسبه شده است پس با انتخاب نزدیکترین عدد در کادر شما تعداد کارتن صحیح از کاشی یا سرامیک را سفارش میگذارید معمولا بهتر است عدد بیشتر را انتخاب کنید) راهنمایی

– فروش کاشی و سرامیک در جعبه (کارتن) است و شما باید کل جعبه (کارتن) را خریداری کنید. (فروش به صورت برگی نمی باشد)

نکته های کمکی

  • اگر فضای اتاق یا دیوار کمی پیچیده تر بود آن را به مربع و مستطیل های کوچکتری تقسیم کنید و اندازه ی هر کدام را محاسبه و با هم جمع کنید.

  • برای فضا های گرد ، قطر دایره را طوری اندازه گیری کنید که حتما از مرکز دایره بگذرد. عدد به دست آمده را بر 2 تقسیم کنید تا شعاع دایره به دست آید. مساحت دایره برابر است با شعاع دایره را در خودش ضرب و سپس ضرب در 3.14 کنید و نتیجه مساحت دایره میشود. برای محاسبه ی نیم دایره ، مساحت دایره را به 2 تقسیم کنید.

  • یک روش دیگر برای محاسبه ی کاشی دیوار ، متر کردن طول دیوارهایی که می خواهیم کاشی کاری روی آنها انجام شود (محیط سرویس) و سپس عدد متر طول بدست آمده را در ارتفاعی که می خواهیم کاشی شود ضرب میکنیم. کاربرد این روش برای تقسیم کردن دیوار به 2 یا 3 طرح مختلف کاشی که با هم هماهنگ هستند و میخواهید ترکیبی از کاشی ها را کار کنید مناسب میباشد. دقت کنید که متر طول باید در اندازه ی کاشی (نسبت طول یا عرض کاشی) که انتخاب می کنید ضرب شود تا کاشی کامل کار شود و بریده نشود.